Rok szkolny 2022/23

Czerwiec 2023

W miesiącu czerwcu uczniowie klasy VI po raz kolejny mieli  możliwość pracy z klockami  LEGO® Education SPIKE™ oraz z robotami edukacyjnymi Wonder Cue. Podczas dodatkowych zajęć z wychowawcą  rozwijały umiejętności, które będą wykorzystywać podczas dalszej nauki przedmiotów STEAM, czyli edukacyjnego podejście do uczenia się, które wykorzystuje Naukę, Technologię, Inżynierię, Sztukę i Matematykę, jako sposób na nakierowanie uczniów w ich poszukiwaniach, dialogach i krytycznym myśleniu jak również kształtowania umiejętności pracy zespołowej, efektywnej współpracy, rozumowanie indukcyjnego i dedukcyjnego, generowania pomysłów i skutecznej komunikacji.

Uczniowie pracowali w dwóch grupach. Jedna grupa na podstawie instrukcji budowała robota bazowego, jak również robota według własnej inwencji, natomiast druga korzystając z aplikacji pracowała z robotami edukacyjnymi odkrywając ich możliwości oraz rozwijała swoje  umiejętności związane z programowaniem.

Program „Laboratoria Przyszłości” to  wspaniała nauka poprzez zabawę. Podczas zabaw konstrukcyjnych i programowania  dzieci uczą się: kreatywności, umiejętności pracy w grupie, krytycznego myślenia, cierpliwości, samodzielności i pewności siebie. Jest to interesująca forma pracy, która wpływa na rozwój społeczny, emocjonalny i językowy dzieci.

 

Maj 2023

W maju uczniowie klasy V w ramach Programu Laboratoria Przyszłości na zajęciach z wychowawcą wykorzystali roboty jako formę współzawodnictwa i dobrej zabawy.  Pierwszą konkurencję jaką uczniowie mieli zaprogramować i wykonać był wyścig robotów tam i z powrotem. Trudnością dla uczniów był moment kiedy robot miał wykonać obrót 180o
i powrócić na start.

Drugą konkurencją jaką uczniowie wymyślili był wyścig robotów między pachołkami. Konkurencja okazała się bardzo trudna,  kilku uczniom udało się samodzielnie pokonać tor przeszkód.

Uczniowie na zajęciach z robotami musieli wykazać się umiejętnością programowania, która okazała się kluczowa aby roboty poruszały się zgodnie z zaplanowanym torem jazdy. Wszyscy bawili się znakomicie współpraca między uczniami stała na wysokim poziomie
a pomysłów nie brakowało aby wspólnie i z wykorzystaniem dostępnej wiedzy i techniki lekcja z robotami była ciekawa i każdy z uczniów mógł wykazać się kreatywnością oraz umiejętnościami współpracy w grupie.

Kwiecień 2023

W kwietniu na lekcjach informatyki uczniowie zapoznali się z internetową aplikacją do projektowania modeli 3D - Tinkercad, poprzez praktykę uczyli się poruszania po programie, budowali i projektowali modele 3D. Nauczyli się również wyszukiwać modele 3D w popularnych serwisach poświęconych projektowaniu 3D, które następnie remiksowali. Na koniec najbardziej ekscytująca część, czyli wydruk zarejestrowany aparatem fotograficznym techniką timelapse.

Podczas zajęć wykorzystano sprzęt zakupiony w ramach projektu „Laboratoria przyszłości”:
- drukarka 3D
- aparat fotograficzny
- statyw


 

 

Marzec 2023

W marcu uczniowie klasy I wraz z wych. Małgorzatą Krupa odbyli zajęcia z programu Labolatoria Przyszłości. Celem było rozbudzenie u uczniów zainteresowań budową i obsługą aparatu fotograficznego. Lekcję dotyczącą poszukiwania zwiastunów wiosny uatrakcyjnił aparat fotograficzny. Uczniowie mogli samodzielnie zrobić zdjęcia znalezionym zwiastunom wiosny, były to przebisniegi, przylaszczki, bazie i stokrotki. Zadowoleni i bogatsi w nowe doswiadczenia wróciliśmy do szkoły.

Luty 2023

„Podaj klocek”

W lutym uczniowie klasy II pod opieką wychowawcy Pani Magdaleny Kiełb-Sieńko podjęli aktywność
z zestawem  klocków LEGO® Education Spike Prime.Ćwiczyli techniki współpracy i pracy zespołowej podczas konstruowania  robotycznej ręki i wykonania zadań z jej wykorzystaniem.

Uczniowie spróbowali także swoich sił w programowaniu, posługiwaniu się aplikacjami komputerowymi,
w tym z programem LEGO® Education SPIKE Prime, programując proste polecenia. Zaznajomili się
z działaniem matrycy świetlnej, silnika, czujnika kolorów, czujnika odległości, czujnika siły oraz czujnika żyroskopowego.

Zadanie polegało na wykonaniu robotycznej ręki i wykorzystaniu jej do przenoszenia klocków „Podaj klocek”, a tym samym zdobywaniu punktów. Uczniowie mieli skupić się na tym, aby wszyscy członkowie zespołu dążyli do osiągnięcia wspólnego celu.

Pracę usprawniła dobra organizacja uczniów w zespole, podzielenie prac między poszczególnych członków, dobra spostrzegawczość oraz komunikacja. Całe zadanie ułatwiła  tablica  ID Board. Uczniowie chwilami wcielali  się w rolę nauczyciela, tłumacząc sobie poszczególne etapy, wymieniali się zadaniami przy wspólnym konstruowaniu. Doskonalili odczytywanie instrukcji rysunkowej, planowanie i wykonywanie poszczególnych etapów.

 Zbudowanie robotycznej lręki umożliwiło także przeprowadzenie koleżeńskich zawodów. Pierwsze zadanie polegało na przeniesieniu 8 klocków na wyznaczone pola w jak najszybszym czasie, najlepszy wynik osiągnęła Ewa P. z wynikiem 22,38s, kolejno Anastazja W. –  26.68s oraz Tomasz W. –  29,75s. Natomiast najwięcej klocków w pionie w wyznaczonych polach udało się postawić Adrianowi C., Nikoli T. i Antoninie Z. Najwyższą wieżę z 8 klocków zbudowała Antonina Z. oraz z 6 klocków Anastazja W. Praca z użyciem robotycznej ręki nie była taka łatwa, trzeba było wykazać się skupieniem oraz dużą uważnością.

Użycie zestawu LEGO® Education SPIKE Prime  to doskonała sposobność do rozwijania  zainteresowań technicznych czy twórczego myślenia. Klocki  stały się  możliwością doskonalenia zdolności matematycznych i obliczeń pamięciowych naszych uczniów. Drugoklasiści  podjęli również dyskusję na temat praktycznego wykorzystania przez człowieka tego typu rozwiązań technicznych. Zajęcia były połączeniem dobrej zabawy i nauki.

Styczeń 2023

W ramach programu ,,Laboratoria przyszłości „ duźym zainteresowaniem uczniów klasy III cieszył się zestaw LEGO SPICE. Dzięki wytrwałości, dociekliwości, samodzielnemu myśleniu i współpracy udało się zaprojektować, wykonać urządzenie, które przyniosło dzieciom dużo radości i satysfakcji.

Grudzień 2022

"Hej kolęda, kolęda..."
Grudzień to ten miesiąc, w którym już od początku w szkole da się wyczuć świąteczny nastrój, przepiękne dekoracje, ozdoby choinkowe, stroiki, kolędy.
Na jednej z lekcji muzyki role „kolędników” odegrały roboty. Celem zajęć było zaprogramowanie kolędy „Jezusa narodzonego” przy pomocy aplikacji Xylo, a następnie zagranie jej na dzwonkach przez roboty Dash. Uczeń stworzył sekwencję poleceń dla osiągnięcia celu oraz programował i rozwiązywał problemy z wykorzystaniem komputera i innych urządzeń cyfrowych. Pozwoliło mu to na rozwijanie kompetencji społecznych. Było świetną okazją do wymiany pomysłów i doświadczeń z innymi uczniami. Żywiołowa reakcja dzieci na roboty doskonale odzwierciedlała ich nastroje. Pozwoliła rozwijać umiejętność logicznego myślenia, kreatywnego podejścia do rozwiązywanego problemu. Uczniowie mogli praktycznie wykorzystać znajomość notacji muzycznej, ale przede wszystkim zdobyli umiejętność współpracy i komunikacji w grupie. Zastosowanie robotów na lekcjach zwiększyło zainteresowanie uczniów tematyką zajęć i nowymi technologiami.
Podczas zajęć wykorzystano sprzęt zakupiony w ramach projektu „Laboratoria przyszłości”:
- roboty Dash, CUE
- akcesoria do robotów Dash w postaci dzwonków diatonicznych
- aparat fotograficzny
- mikrofon kierunkowy
- statyw fotograficzny
 

Listopad 2022

W ramach zajęć z programu „Labolatoria Przyszłości” w listopadzie uczniowie klasy VI i VII mogli uczyć się poprzez eksperymentowanie i zdobywać w ten sposób praktyczne umiejętności. Otrzymany sprzęt umożliwił uczniom rozwijanie swoich zainteresowań  i uzdolnień na  zajęciach z informatyki. Wykorzystano zestaw LEGO Education SPIKE  do nauki robotyki, który daje nieograniczone możliwości kreatywnego projektowania. Połączenie kolorowych klocków LEGO, prostego w użyciu sprzętu i oprogramowania oraz intuicyjnego języka kodowania opartego na Scratchu pozwoliło na szybką naukę programowania. Zadaniem uczniów oprócz budowania robotów było rozwiązanie przedstawionego problemu. Kierując się wskazówkami i zdobytą dotychczas wiedzą, należało uzyskać przedstawiony w zadaniu cel możliwie osiągalnymi metodami. Roboty edukacyjne z akcesoriami Wonder Workshop Dash, Dot i CUE wykorzystano do nauki programowania w klasie VII w ramach zajęć z informatyki. Zaprogramowanie robota pozwoliło na wizualizacje opracowanych zagadnień.

Październik 2022

W październiku dużo zabawy i zadowolenia z powodzenia w zaprogramowaniu zbudowanych postaci przysporzyły uczniom zajęcia z LEGOeducation. Zestaw klocków został zakupiony w ramach programu #LaboratoriaPrzyszłości#. Na szczególną uwagę zasługują uczniowie z klasy czwartej, piątej i szóstej, którzy z  zainteresowaniem konstruowali ciekawe postacie i potrafili te postacie ożywić poprzez prawidłowy dobór bloków programowania.

   

    

Uczniowie klasy szóstej zainteresowali się także budową i obsługą aparatu fotograficznego.
 W ramach przedmiotu Technika odbyły się zajęcia plenerowe z wykorzystaniem umiejętności kadrowania obiektów z elementami fotografiki artystycznej.

Wrzesień 2022

Laboratoria Przyszłości

  

Zakupione wyposażenie jest wykorzystywane do realizacji podstawy programowej z uwzględnieniem zaspokojenia dydaktycznych potrzeb uczniów w oparciu o wszechstronny dobór treści oraz metod i najnowocześniejszych środków dydaktycznych na zajęciach lekcyjnych oraz pozalekcyjnych.

Nowoczesne pomoce dydaktyczne służą budowaniu u uczniów kompetencji przyszłości w dziedzinach związanych z szeroko pojętą nauką i technologią. Korzystanie z wyposażenia zakupionego w ramach projektu sprzyja budowaniu kreatywności i umiejętności technicznych wśród uczniów oraz podnosi atrakcyjność zajęć i pozwala na praktyczne zdobywanie wiedzy w sposób innowacyjny i interdyscyplinarny.

Jedną z takich pomocy są roboty sterowane komputerowo.

Z robotami mamy do czynienia wszędzie i ich użycie staje się coraz bardziej popularne. Budowanie i programowanie robotów to bardzo dobry sposób do nauki myślenia analitycznego, czyli takiego, w którym zastanawiamy się jakie małe elementy składają się na większą całość.  (nawet proste zaprogramowanie robota, np. tak, żeby wykonywał sekwencję ruchów pozwalających ominąć przeszkodę).

Robotyka może pomóc również w nauce dokładności. Dokładność to bardzo ważna cecha w wszelkich zawodach technicznych. Dobrym pomysłem na kształtowanie dokładności może być więc proste ćwiczenie składania robota zgodnie z instrukcją.

Roboty możemy również wykorzystać do nauki myślenia przyczynowo-skutkowego. Tutaj dobrym ćwiczeniem jest programowanie robota, tak, żeby wykonywał określoną czynność w przypadku wystąpienia innej, np. kiedy „zobaczy” określony kolor ma zmienić kierunek poruszania się, albo kiedy „poczuje” dotyk ma się odwrócić.

 

Dydaktyka jest dziedziną, która nieustannie się rozwija. Rozwój ten polega w szczególności na wypracowywaniu nowych metod dydaktycznych, za pomocą których można usprawnić proces kształcenia uczniów, a także na wykorzystaniu nowych możliwości technologicznych.

 

Przykładem urządzeń, które od niedawna są wykorzystywane w dydaktyce, jest drukarka 3D. Za jej pomocą możliwe jest tworzenie obiektów przestrzennych na podstawie komputerowego modelu.

Druk obiektów przestrzennych następuje w tym przypadku przez nanoszenie kolejnych warstw materiału, np. plastikowej żyłki – tzw. filamentu. Warstwy układane są jedna na drugiej zgodnie z komputerowym modelem. Każda warstwa ma przy tym swoją wysokość. Drukarka 3D w szkole może zostać wykorzystana na szereg różnych sposobów – zakres jej zastosowania ogranicza wyłącznie nasza wyobraźnia oraz wielkość pola roboczego, w którym wytwarzane są przedmioty.

 

Druk 3D można wykorzystać na różnych przedmiotach.

Kilka przykładów to:

Szkolna drukarka 3D sprawi, że lekcje geografii nie będą sprowadzać się wyłącznie do nauki na pamięć terminologii geograficznej, stolic czy opisów krajobrazów. Dzięki niej uczeń będzie mógł zobaczyć, jak wyglądają opisywane przestrzenie, np. dolina, płaskowyż czy wzniesienie, a ponadto zaangażuje zmysł dotyku w procesy poznawcze. Wydrukowane modele z pewnością podziałają na wyobraźnię uczniów i pomogą im w przyswojeniu wymaganej wiedzy – nie jest przecież tajemnicą, że im więcej zmysłów bierze udział w nauce, tym większa szansa na opanowanie materiału.

 • Druk 3D w szkole na lekcji historii – przeszłość, która nabiera kształtu

Dla niektórych uczniów lekcje historii to nic więcej niż daty i sprawozdawcze opisy wydarzeń. Faktograficzne podejście do edukacji historycznej, które nadal podzielają niektórzy nauczyciele, nie sprzyja zaangażowaniu ucznia. Co zatem zrobić, aby dziecko zainteresowało się przeszłymi wydarzeniami? Z pomocą przychodzi nam drukarka 3D – umożliwia ona drukowanie modeli dawnej architektury czy pól bitew, na których toczyły się zmagania wojenne. Dzięki drukowi 3D uczeń będzie mógł stać się uczestnikiem minionych zdarzeń.

 • Druk 3D w edukacji przyrodniczej

Szkolna drukarka 3D sprawdzi się doskonale na lekcjach przyrody. Drukarka umożliwi tworzenie przestrzennych modeli odpowiadających fragmentom przyrody – zarówno tej widocznej gołym okiem (modele drzew, owadów), jak i niewidocznej (modele komórek bakteryjnych).

Jak zrozumieć świat liczb? Drukarka 3D w szkole na lekcjach matematyki

Wykorzystanie drukarki 3D w szkole na lekcjach matematyki umożliwi uczniowi wizualizację rozwiązywanych problemów matematycznych. Modele przestrzenne znajdą w szczególności zastosowanie na zajęciach ze stereometrii – dostarczą one swoistej pomocy naukowej wyobraźni ucznia, który staje przed wymagającym zadaniem identyfikacji zależności przestrzennych.

 • Drukarka 3D na zajęciach z plastyki

Drukarka 3D może posłużyć jako środek kształtowania umiejętności artystycznych na lekcjach plastyki. Uczniowie dostaną niepowtarzalną szansę na samodzielne tworzenie dekoracji, które z pewnością niejednokrotnie zadziwią nauczyciela swoją pomysłowością i oryginalnością. W tym kontekście dobrym pomysłem będzie zorganizowanie szkolnego konkursu na najciekawszą pracę artystyczną – uczniowie zostaną w ten sposób zachęceni do twórczego myślenia.

 

Użycie drukarek 3D w szkole nie musi ograniczać się do tworzenia pomocy naukowych. Za pomocą urządzenia uczniowie mogą tworzyć swoje własne wynalazki w ramach zajęć informatycznych lub technicznych, które znajdą zastosowanie w praktyce życia codziennego. Reagowanie na wyzwania codzienności jest przecież motorem napędowym postępu cywilizacyjnego. Niewykluczone, że pomysły uczniów okażą się na tyle trafne, że w przyszłości staną się one podstawą cieszących się światowym uznaniem produktów.

Wymienione powyżej przykłady nie wyczerpują oczywiście katalogu wszystkich możliwych użyć drukarki 3D na zajęciach szkolnych. Jak powiedzieliśmy, to, w jaki sposób urządzenie zostanie wykorzystane zależy w dużej mierze od wyobraźni – tak ucznia, jak i nauczyciela. Ważne, by prowadzący zajęcia każdorazowo dopasowywał metody zastosowania drukarki do grupy, biorąc pod uwagę m.in. poziom zaangażowania jej uczestników czy talenty poszczególnych uczniów.

 

Używając drukarki 3D do nauki projektowania w trójwymiarze wykorzystujemy maksimum możliwości edukacyjnych sprzętu w warunkach szkolnych. Pozwalamy dzieciom doświadczyć jego możliwości – nawet jeśli to nauczyciel drukuje projekty.

Kompetencje przyszłości są ważne, zwłaszcza dla uczniów. Trudno przewidzieć dokładnie jakie kwalifikacje będą pożądane na rynku pracy za kilkanaście lat, ale kompetencje przyszłości na pewno pomogą przyszłym pracownikom wykonywać zadania w środowisku pracy – pracodawcy dobrze o tym wiedzą.

Podczas zajęć projektowania 3D uczniowie nabywają umiejętności praktyczne i pożądane na rynku pracy na całym świecie. Poznają podstawy projektowania trójwymiarowego, wykorzystują zdolności z różnych dziedzin naraz, pracują w wirtualnym środowisku i rozwiązują złożone problemy. Rozwijają samodzielność, myślenie abstrakcyjne i krytyczne, a oprócz tego mają okazję eksperymentować i wyciągać logiczne wnioski.

Coraz bardziej doceniamy nieszablonowe myślenie, ale rozwijanie tej umiejętności w szkole wcale nie jest proste. Aby rozwijać kreatywność, trzeba aktywnie tworzyć modele fizyczne.

Dedykowana pracownia nie jest potrzebna, wystarczy sala informatyczna, gdzie każdy uczeń pracuje przy swoim komputerze lub laptopie. Za materiały wystarczy filament.

GALERIE

ZAŁĄCZNIKI

 • Kwiecień 2023
  Utworzono: 28.04.2023, Format: brak danych, Rozmiar: brak danych
 • Luty 2023
  Utworzono: 24.02.2023, Format: brak danych, Rozmiar: brak danych

  Klasa 2 - Laboratoria Przyszłości

 • Luty 2023
  Utworzono: 24.02.2023, Format: brak danych, Rozmiar: brak danych

  Klasa 2- Laboratoria Przyszłości

 • Luty 2023
  Utworzono: 24.02.2023, Format: brak danych, Rozmiar: brak danych

  Klasa 2 - Laboratoria Przyszłości

 • Laboratoria Przyszłości-październik2022
  Utworzono: 31.10.2022, Format: brak danych, Rozmiar: brak danych