Pracownicy

Dyrektor Szkoły

mgr Lucyna Brynkus

matematyka, plastyka

Wychowawcy

mgr Grażyna Wróbel- wychowawca klasy 0

mgr Małgorzata Krupa- wychowawca klasy 1, ed. wczesnoszkolna, bibliotekarz

mgr Magdalena Kiełb- Sieńko - wychowawca klasy 2, ed. wczesnoszkolna, chemia

mgr Halina Papież - wychowawca klasy 3, ed. wczesnoszkolna

mgr Danuta Chruszczyk - wychowawca klasy 4, j. polski

Krzysztof Kmiotek - wychowawca klasy 5, wychowanie fizyczne

mgr Ewa Pawluś - wychowawca klasy 6, przyroda, biologia, wychowanie fizyczne

mgr Krystyna Kmiotek - wychowawca klasy 7, matematyka, informatyka

mgr Joanna Mitał - wychowawca klasy 8, język angielski

Pozostali czonkowie RP

ks. Piotr Błażko - religia

ks. Roman Kocaj - religia

Maria Szeremeta - technika

mgr Sebastian Kowal - rewalidacja 

mgr Beata Kądziołka - pedagog

mgr Bernadeta Walicka- język niemiecki, geografia

mgr Grażyna Pyś - logopedia

mgr Aleksander Chwajta - historia, wos

mgr Henryk Sieńko - fizyka, edb

mgr Rafał Staszczak - muzyka, informatyka, wdż

mgr Katarzyna Bester-Choma - nauczyciel wspomagający, rewalidacja, język polski

mgr Hiacynta Romańska - psycholog

Sylwia Kłosowska- Madera - nauczyciel wspomagający, rewalidacja

mgr Elżbieta Dubaj - rewalidacja

mgr Aneta Lewandowska- język angielski

mgr Anita Sawicka-Paczkowska- nauczyciel świetlicy

Pracownicy niepedagogiczni

Edyta Kołodziej

Halina Flisak

Wioletta Grzybek