Konkurs literacki

Utworzono dnia 21.01.2024

PIERWSZE PRÓBY LITERACKIE

W naszej szkole odbył się Gminny Konkurs  pod hasłem :„ Moja Mała Ojczyzna”, który był adresowany do uczniów II  etapu edukacyjnego, klas 6 -8 . Zadaniem uczestników było napisanie wiersza, w którym przedstawili własne interpretacje pojęć takich jak: Mała Ojczyzna, patriotyzm, patron szkoły, do której uczęszczają, własne korzenie, otaczająca przyroda, kultura I  tradycja.

Celem konkursu było wzbudzenie zainteresowania regionem, który  zamieszkuje się oraz jego walorami i atrakcjami, wyłonienie młodych twórców poezji.

Tego zadania podjęli się reprezentanci następujących Szkół Podstawowych:  w Hyżnem, Dylągówce ,  Wólce Hyżneńskiej i  Szklarach.

Oto wyniki konkursu:

1.miejsce -  Radosław Żygała kl. 8  - SP Hyżne,

2.miejsce -  Oliwia Brynkus  kl. 6 -SP Szklary,

                  - Artur Pałac  kl. 7 - SP Wólka Hyżneńska,

 3. miejsce – Magdalena Walas kl. 7 -  SP Szklary,

                   -  Julia  Tadla kl. 8 - SP Dylągówka

Prace Martyny Majchrowskiej z kl. 7 z SP Hyżne  i Michała Bukały  kl. 8  z SP Hyżne również zostały docenione, a uczniowie otrzymali dyplomy za udział w konkursie i drobne upominki.

Gratulujemy wszystkim uczestnikom zaangażowania i zachęcamy do udziału w kolejnych  edycjach.