Witamy na stronie internetowej Szkoły Podstawowej w Szklarach


Zapraszamy Rodziców, Uczniów i Absolwentów do odwiedzania naszej witryny, śledzenia aktualności oraz fotorelacji z wydarzeń i uroczystości szkolnych w naszej Galerii.

Get Adobe Flash player

logoszklary

Charakterystyka Szklar

Malownicza wieś położona jest wśród wzniesień Pogórza Dynowskiego, wzdłuż rzeczki Szklarki, dopływu Sanu.

Od wschodu wieś otaczają porośnięte lasami pagórki, których wysokość dochodzi do 365 m n.p.m. Oddzielają one potok Szklarki od potoku Dąbrówki. Północna część wsi, „Kolanówka” rozciąga się do góry Bazary o wysokości 409m n.p.m. Z jej północnego stoku wypływa rzeczka Tatyna – dopływ Strugu. Wzgórza otaczające zachodnią część Szklar mają wysokość 357-394m n.p.m.

 Walory przyrodniczo-krajobrazowe Szklar

 Obszar Szklar zaliczony jest do Hyżneńsko-Gwoźnickiego Obszaru Chronionego Krajobrazu. Teren ten charakteryzuje wyżynna rzeźba terenu z szerokimi garbami wzniesień. Środowisko przyrodnicze zachowało tutaj zdolność równowagi biologicznej. W lasach przeważa drzewostan liściasty. Dominują tu graby i buki a w  południowych kompleksach rośnie sosna i jodła. Oprócz wymienionych drzewostanów spotyka się dęby, brzozy, osiki, jawory, czereśnie, czeremchy, modrzewie a w dolinach olchy. W poszyciu lasów rośnie czarny bez, leszczyna, jarzębina a na skrajach lasów tarnina i dzika róża. Z jagodowych występują maliny i jeżyny oraz miejscami borówki. W wilgotne lata i jesienią dużo tu grzybów. W runie leśnym rośnie wiele roślin charakterystycznych dla obszarów górskich w  tym objęte ochroną: bluszcz pospolity, barwinek pospolity, śnieżyczka przebiśnieg, wawrzynek wilcze łyko, przylaszczka pospolita, lilia złotogłów, widłak goździsty, kalina koralowa i wiele innych.

Świat zwierząt reprezentują ssaki: sarny, lisy, kuny leśne, kuny domowe, tchórze, łasice, zające, popielice, koszatki i wiewiórki. W większych kompleksach leśnych, bardziej na południe żyją też jelenie i dziki. Ptaki drapieżne to jastrzębie, sokoły, pustułki i sowy. Bliżej osiedli trzymają się wrony, kawki, gawrony, sroki i dzikie gołębie. Wśród pól i lasów dzięcioły, drozdy, szpaki. Na polach spotyka się bażanty, kuropatwy, przepiórki a na skrajach lasków jarząbki. Na terenie osiedli liczne jaskółki, jerzyki, sikory, wróble, szczygły, białe bociany a zimą gile, jemiołuszki i trznadle. Z gadów spotyka się żmije, zaskrońce, jaszczurki żyworódki, zwinki, padalce. Świat płazów reprezentuje salamandra plamista, traszka wodna, żaba trawna, wodna i ropucha. W ostatnich latach w rzece Szklarce i w dopływających potokach pojawiły się raki. Bogaty też jest świat owadów, w tym motyli i chrząszczy. Szklary słyną również z zasobności złóż, wód mineralnych o charakterze leczniczym. One to, wspólnie z klimatem podgórskim, łagodnym krzepiącym i hartującym nadają miejscowości charakter leczniczy.

W Szklarach – Kwatyni występuje woda mineralna siarczkowo-chlorkowo-sodowa. Znajdują się tu również bogate pokłady borowiny leczniczej, służącej do kąpieli, zawijań i tamponów borowinowych. W przyszłych uzdrowiskach mogliby się leczyć pacjenci cierpiący na choroby układu ruchowego, nerwowego, choroby skóry i choroby dziecięce.

 Atrakcje turystyczne Szklar

 Bezwzględnie atrakcją turystyczną Szklar są urokliwe, przepiękne krajobrazy i otaczająca przyroda. W pobliżu Szklar przebiegają szlaki turystyczne m.in. szlak żółty długości 38 km, czas przejścia 12 godzin, biegnący od Dynowa przez Bachórz, Laskówkę, przysiółek Kopaninę, Jawornik Polski, Szklary – Bazary, Grzegorzówkę do Łańcuta, Chmielnika, Białej i kończący się w Rzeszowie. Oprócz tego przez Szklary biegnie wzdłuż rzeczki Szklarki kolejka wąskotorowa Przeworsk-Dynów funkcjonująca aktualnie w okresie letnim. Największe wrażenie sprawia przejazd znajdującym się właśnie w Szklarach najdłuższym w Polsce – 600m tunelem. Tunel ten w zimie jest miejscem snu zimowego nietoperzy. Odwiedzając Szklary warto zwiedzić wybudowany w latach 1988-1994 kościół pw. Nawiedzenia NMP oraz dwa krzyże postawione z okazji Jubileuszu Millenium. Jeden z nich został postawiony na skrzyżowaniu dróg Przeworsk-Rzeszów-Dynów a drugi na wzgórzu leśnym „Buczyna”.

opracowanie: p. Ewa Pawluś

nauczyciel przyrody

379082
Dziś
Wczoraj
Ten tydzień
Poprzedni Tydzień
Ten miesiąc
Poprzedni miesiąc
Razem
1037
1278
3037
374473
5738
9566
379082

 

 

 

  

 

 

  

 

Copyright © 2021 Szkoła Podstawowa w Szklarach  Rights Reserved.