W roku szkolnym 2019-2020 dni wolne od zajęć dydaktycznych:

1. 31 października 2019

2. 21 -24 kwietnia 2020 (egzamin ósmoklasisty)

3. 4 maja 2020

4. 12 czerwca 2020

5. 22 czerwca 2020