13 października 2017 r. obchodziliśmy Dzień KEN. Upamiętniliśmy to święto przypominając krótkie historie tego, tak dla nas ważnego wydarzenia, umilając wierszem i piosenką.

ken2017


Była to szczególna chwila, aby uczniów klasy I przyjąć do społeczności szkolnej. Uczniowie tej klasy wraz z wychowawcą przygotowali program artystyczny. Pani Dyrektor dokonała aktu pasowania na ucznia Szkoły Podstawowej w Szklarach.

pasowanie2017