poczatek17 18

 W dniu 4 września rozpoczęliśmy nowy rok szkolny 2017/18. Po mszy św. odprawionej przez ks. proboszcza P. Błażko uczniowie, nauczyciele i rodzice udali się do szkoły. Pani Dyrektor powitała wszystkich uczniów po przerwie wakacyjnej. Przedstawiła nowy skład Rady Pedagogicznej, nauczycieli wychowawców i poinformowała o zmianach jakie nastąpiły w zreformowanej szkole i życzyła wszystkim sukcesów w nowym roku szkolnym. Uczniowie udali się do sal na krótkie spotkanie z wychowawcami.

2poczatek17 18 (2)