CZYTELNICZEPASJE

 

 Od marca 2019 roku wprowadzona jest w klasie II innowacja ,,Czytelnicze pasje i literackie wyzwania”,której autorami są Agnieszka Libowicz i Halina Papież.

lit2

lit5

Działania podjęte w ramach niniejszej innowacji rozwijają zainteresowania czytelnicze i literackie dzieci .Jednocześnie wpływają na osiągnięcia uczniów, gdyż dodatkowo, głównie w systemie pozalekcyjnym, kształcą i wzmacniają podstawowe umiejętności : pięknego czytania, pisania, opowiadania oraz uważnego słuchania,Angażują dzieci w twórcze kreatywne spędzanie czasu.Czymś nowym w naszej klasie, jest tworzenie własnych książeczek, wierszyków ,różnych form wypowiedzi ,oraz udział w ogólnopolskim konkursie ,,Marzyciele do piór” i akcji Wielka Mapa Polski-wymiana pocztówkowa.

 lit3

Wymiana pocztówkowa .Wysłane zostało 19 pocztówek.Otrzymano 11 .

Dzieci podziwiając widokówki z różnych części kraju miały możliwość poznania innych regionów, miast, ich ciekawych zakątków oraz położenia na mapie.

Wymiana pocztówkowa to świetna sposobność by przybliżyć uczniom zasady działania poczty oraz nauki samodzielnego wypisywania kartek. Możliwość nawiązania kontaktu z rówieśnikami i radosne oczekiwanie na przychodzące pocztówki to ogromne przeżycia.

Tworzenie samodzielnych wierszyków,rymowanek,opowiadań to próba własnych sił i stawianie pierwszych kroków literackich .

lit1